FANDOM


Epizoda Alana Forda je gde članovi Grupe TNT posećuju Tita je samo izmisljena priča i ta epizoda ne postoji. Istina je u tome da su u toj "epizodi" korišćenje slike iz drugih brojeva Alana Forda ubacivane u tu epizode a zatim izmenjene kao i sam tekst.

PrimerEdit

Na jednoj od stranica ubačene su, a zatim izmenjene slike iz originalne epizode br. 54: "Nestao je Bubu".

Na orginalnoj slici umesto je Agent Dojl

62 0

Agent Dojl

61 0

Agent Dojl druga slika

Index-7 1

Izmene