thumb Trio Fantastiku je neobična grupa od tri plačkaša. Grupu čine vođa Konspirator, doktor Alasar i Stampel. Trio Fantastikus se prvi put pojavljuje u epizodi br. 64:"Trio Fantastikus" Nakon Konspiratorove smrti vođa grupe je Tromb. U epizodi br. 163:"Neverovatan povratak" Konspirator se vraća iz mrtvih i ponovo okuplja grupu i regrutuje novog člana Alsarovu kćerku Violetu čime postaju Kvintet Fantastikus.

thumb|left Kategorija:Likovi Kategorija:Negativci Kategorija:Muško

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.